EKSEMPLER – FOREDRAG/WORKSHOPS

​AFTEN ARRANGEMENT EL. FOREDRAG FOR UNGE ELLER/OG FORÆLDRE – PORNO SKIDT ELLER KANEL?

​Kort omkring hvad pornografi i virkeligheden er, og pornoens historie i nyere tid og dens såkaldte ”frigivelse” i 1969 samt hvilke konsekvenser det har haft, derefter:

 • ​Den effekt pornoen har haft og har på vores kultur, samfund og især det offentlige rum
 • Forskellen på porno og sex
 • Pornoens skjulte(hemmelige) budskaber
 • Hvad kan man ”lære” fra ”porno-sex”?
 • Hvorfor er det så nemt at blive afhængig af porno?
 • Hvad sker der i hjernen?
 • Effekterne af brug af porno
 • Hvordan beskytter vi os selv
 • Hvis man ikke kan lade vær, gode råd

DAGSFORLØB FOR 7-8-9 KLASSE (FX 3 TIMER)

​”SELVVÆRD, GRÆNSER OG OVERGREB”

Selvværd og selvtillid

Begreberne defineres, illustreres og integreres ved brug af bl.a. ”Selvværdstræet”

Grænser, egne og andres

At kunne mærke sig selv og finde ind til og fornemme egne grænser både fysisk og følelsesmæssigt, at håndhæve og værne om disse ved fx at være tydelig, sige fra etc.; opøvelse af evnen til at lægge mærke til og respektere andres grænser

Overgreb

En diskussion om hvad overgreb kan bestå af – et kig på det at ”gribe over” /” falde over” et andet menneske; hvor møder vi overgreb i vores hverdag og i omgang med andre; oversigt over forskellige former for overgreb fx af seksuel eller voldelig karakter; begår vi selv overgreb til tider uden at tænke over det og hvad kan vi gøre ved det.At føle sig tryg og tilpas i egen og andres selskab

FOREDRAG – DU SKAL ELSKE (DIN NÆSTE SOM) DIG SELV

At elske sig selv, som man er og elske sin krop, som den er, kan det overhovedet lade sig gøre i en verden hvor vi dagligt oversvømmes af urealistiske og stereotype kvindekropsidealer samt forestillinger om hvad en “rigtig” kvinde skal være og skal præstere?

​At være i harmoni med egen krop og eget sind kan lade sig gøre, især hvis man kan finde ind til sit sande og guddommelige jeg, bl.a. ved at oparbejde tillid og kærlighed til egen krop.

​I løbet af foredraget kommes der ind på hvad der skal til for at kunne elske sig selv og sin krop på en fyldestgørende, kærlig og omsorgsfuld måde.

​I FOREDRAGET VIL OGSÅ INDGÅ FX.:

 • Forslag til krops og tanke-øvelser
 • Tid til spørgsmål
 • Øvelser til egen refleksion