fagligheden i love at home

Terapeut og rådgiver med alsidige kompetencer indenfor det sexuelle, relationelle og samfundsmæssige felt

Heidi Als Ringheim etablerede virksomheden Love at Home i 2011 og har siden ydet terapi og rådgivning efter endt uddannelse som sexolog og parterapeut med efteruddannelse i sex- og pornoafhængighed og traumebehandling.

De sidste 20 år har hun været engageret i, og siden 2008 som formand for, en NGO med fokus på, at børn og unges udvikling og syn på seksualitet, krop, køn og relationer påvirkes mindst muligt af den kommercielle og digitale medieverden.

National og International erfaring, viden og netværk

Heidi har national og international viden om de skadevirkninger, der opstår ved fysiske, visuelle og mentale overgreb ved eksponeringer af pornografi og seksuel magtmisbrug. Denne viden Hendes omfattende viden bruges desuden som led i at bekæmpe og forebygge sexisme, sexchikane samt seksuelle krænkelser på arbejdsmarkedet.

Formidler og facilitator

Heidi er en stærk formidler, der gennem mange år har holdt foredrag og workshops for såvel voksne med fokus på kærlighed og parforhold, som for unge på div. typer skoler med fokus på at gøre eleverne kritiske i relation med de digitale medier og rådgive til en naturlig seksuel udvikling. Efter den seneste udvikling i Danmark med mere opmærksomhed på sexismen, er der kommet ekstra fokus om emnet i undervisningen, så den unge generation kan agere bedst muligt i deres voksenuddannelser og karriere. 

Heidi holder endvidere oplæg, workshops og præsentationer for fagfolk, politiske udvalg/organisationer og ministre/embedsmænd i ministerier.

Rådgivning

Personalegrupper på bl.a. skoler og institutioner får rådgivning ad hoc, så konkrete situationer kan afhjælpes ud fra formålet om, at der skal gøres en indsats hurtigst muligt, når der observeres signaler om mistrivsel eller direkte fremkommer udsagn om krænkelser blandt både voksne og børn.

Heidis værktøjskasse kommer sig af at være:

 • Åndedrætstræner – uddannet og certificeret v. Lotte Maggie Larsen/Bevidst Vejrtrækning
 • Hjertevejleder -uddannet og certificeret i Kærlighedstermostaten fra Hjerteakademiet v. Charlotte Fruergaard
 • Certificeret i TRE – Trauma Releasing Exercises
 • Mindfulness instruktør
 • Grundkursus i “7 Gode Vaner”
 • Eksamineret og certificeret Sexolog fra Sexologiskolen v. Yazmin F. Andersen
 • Eksamineret og certificeret Parterapeut (samme skole)
 • PCSA -Professional Certificate in Sex Addiction (v. ATSAC i England)
 • Christian Sexual Therapy Modul 42 CPD (fra The Institute for Sexual Wholeness)
 • Sex og pornoafhængighed 35 CPD v. Paula Hall/The Hall Recovery Program
 • PREP – vejleder
 • Medau-gymmnastik og Jazzballet lærer/instruktør udd. v. Bjarnov’s Danseinstitut

Værdier

Heidis fundament for hendes arbejde er bygget på solide livsprincipper og værdier, hvoraf hun sætter menneskets formåen og evne til selv at vælge, som en af de vigtigste. Hun er meget optaget af og interesseret i familien som institution med dens betydning for samfundet og følger dermed nøje samfundsudviklingen, og hvordan familien påvirkes – som ex. i forbindelses med den nye digitale dagligdag.  Den kan nemlig forstyrre, skade eller ødelægge livet for den enkelte person og ikke mindst det relationelle i familie, skole og arbejdsplads.

Familie- og relationelle værdier fylder således meget i Heidis verden, og hun har en passion for at formidle viden og inspiration til sund seksualitet og sex, det gode parforhold og andre livsvigtige menneskelige drivkræfter og egenskaber.

Tillidshverv 

I sin egenskab af formand for foreningen Mediesundhed for børn og unge er Heidi også meget optaget af seksualiseringen i samfundet med ekstra fokus på pornografiens negative påvirkninger. 

Hun har derfor gennem årtier observeret utallige dilemmaer og problematikker i samfundet, som har givet stof og faktuel dokumentation til hendes virke i mange sammenhænge som oplægs- og foredragsholder og også som underviser, og hun er politisk engageret for at styrke børn og unges opvækst i en hyper-seksualiseret og pornografisk online kultur.

På det personlige plan

Heidi er 59 år, gift på 29. år, mor til børn i alderen 12-39, bedstemor og en udadvendt og social person, som elsker at være sammen med mennesker. Heidi blev født i USA og flyttede til Danmark, da hun var ni med min amerikanske far og danske mor, som den ældste af en søskendeflok på 5.

I årenes løb har Heidi arbejdet med rigtig mange mennesker og i mange forskellige regi, både som terapeutisk rådgiver, leder og underviser, hvor hun altid har brugt sin veludviklede og stærke indfølelsesevne, intuition og handlekraft, som også tages i brug til at være en støtte for personer i de forskellige netværk, hun er engageret i såvel professionelt som privat. Heidi har gennemslagskraft, udstråler livsglæde og skaber en tryghed i hendes selskab.