Rådgivning i seksualitet, grænser og krænkelser

Som ledere og fagpersoner på skole eller institution (organisation) er I dem, der er tættest på de unges eventuelle krænkende eller grænseoverskridende adfærd og på ofrenes forsøg på at håndtere de fysiske og psykiske eftervirkninger.

Ligesom det kan være en vanskelig udfordring for en leder at håndtere en henvendelse fra en ung, der har været udsat for sexisme eller andre relaterede krænkelser, så er det altid svært at være den unge, der henvender sig. Frygten for at risikere ikke at blive troet på, at miste sin plads i gruppen eller stemples som illoyal eller sladrehank, er stor.

Og selvom man har et godt og tillidsfuldt forhold mellem leder og ung, så kan det være rigtig svært som ung at åbne sig op for nogen, som man kender og omgås til daglig.

MEN hvis muligheden er tilgængelig for trygt at kunne drøfte det med en helt neutral person, der ikke er en del af ens hverdag, så kan den første og største barriere være overvundet.

Og det er netop det, vi tilbyder. Neutral Professionel Rådgivning. Både til ledere og til de unge.

Professionel rådgiver 

Uanset om det er ofret eller et vidne som voksen eller ven, så bør der være mulighed for at finde hoved og hale i en generel eller aktuel oplevelse.

For den unge kan det f.eks. være at finde ud af, hvordan det vil påvirke venskabet, hvis man siger fra?

Om der overhovedet er noget at bekymre sig om?

Hvad der skal accepteres og ikke accepteres af seksuel karakter?

Eller hvordan snakken om seksuelle bekymringer fortælles til forældre?

Disse og et meget bredt spektrum af situationer kan vendes telefonisk eller online med en neutral professionel rådgiver.

For lederen og fagpersonen opstår behovet for rådgivning typisk uforudset eller i en proces. Uanset behov og timing er det muligt at række ud og få hjælp.

Du stiller spørgsmålet eller fortæller om en given situation, hvor du er usikker på, hvordan den skal håndteres eller besvares.

Du modtager professionel rådgivning, som naturligvis omfatter tavshedspligt, men også pligt til at melde videre, hvis der vurderes risiko for personskade eller livsfare.

Få hjælp til håndtering af krænker og offer

Opstår der situationer med mobning de unge imellem, er der som regel mere erfaring og vejledning at tage udgangspunkt i, end når det gælder grænseoverskridende handlinger af mere seksuel og sexistisk karakter. Begge dele er tegn på respektløs opførsel, kultur, sort humor eller måske misforstået kækhed, der endda har langtidsvirkning på ofrene. 

Det er ikke så mærkeligt, hvis det er svært at vurdere, hvordan en given situation skal håndteres, for der er mange nuancer og elementer at inddrage. Ved at gennemgå den konkrete hændelse eller henvendelse fra elev med en erfaren rådgiver, kan organisationen få et hensynsfuldt og fagligt udgangspunkt for håndteringen. 

RÅDGIVNING EFTER BEHOV

Muligheden for rådgivning kan tilrettelægges efter jeres behov. Den bedste kombination er, at der afholdes en workshop for de unge og/eller fagpersoner, hvor der efterfølgende er mulighed for at opsøge rådgivning efter aktuelle behov.

Priseksempler på:

  • Workshop på 3 timer om bl.a. krop, identitet, grænser og seksualitet til kr. 6.000,- momsfri – transportomkostninger efter aftale
  • Klippekort til telefonisk/online/personlig rådgivning á 10 timer til kr. 8.000,- ex. moms

hør nærmere

Du kan sende en besked, forespørgsel eller et spørgsmål her eller direkte til heidi@loveathome.dk. Vi finder sammen ud af, hvordan en mulighed for rådgivning gribes an på jeres skole eller i jeres organisation – sammen kan vi hjælpe de unge til at opnå forståelse og respekt for sig selv og hinanden.

Om RÅDGIVNINGen

Rådgivningen ydes af parterapeut, sexolog og traumebehandler Heidi Als Ringheim, som siden 2000 har arbejdet med seksualiseringens mange og tiltagende skyggesider i samfundet, heriblandt afhængighed af pornografi.

Udover sit professionelle virke som terapeut og rådgiver har hun siden 2008 stået i spidsen for Mediesundhed for børn og unge, en NGO, hvis formål det er at arbejde for børn og unges relationelle og seksuelle trivsel, sikkerhed og mentale sundhed i en digitaliseret medieverden.