At trække vejret - en livsvigtig funktion

Livsvigtig funktion

Åndedrættet er en livsvigtig funktion som de fleste tager for givet og ikke tænker så meget over. Men åndedrættet og vores evne til at trække vejret mest hensigtsmæssigt sættes ofte under pres af bl.a. sygdom, stress, og skader. Disse kan gøre at vores åndedræt, en af vores vigtige forsyningskanaler for at transportere ilt, CO2 og andre vigtige komponenter rundt i vores krop og hjerne, og som skal understøtte vores helbred både fysisk og mentalt, bliver nedsat i funktionsevne.

Gavnlige indvirkninger

At lære at trække vejret mere hensigtsmæssigt og optimalt, bl.a. ved hjælp af gennemprøvede vejrtræknings teknikker og øvelser, har mange gavnlige og positive virkninger, som efterhånden er videnskabeligt veldokumenterede. Fx forbedres blodcirkulation, fordøjelse og søvn, immunforsvaret og ilt og CO2 forbindelserne styrkes, cellerne optager bedre næringsmidler og nervesystemets ro/hvile system aktiveres.

Nemt at lære og udføre

Igennem et kort online instruktionskursus med nogle enkle og letforståelige gennemprøvede og anerkendte vejrtrækningsteknikker og øvelser, vil man ved egen indsats på få uger kunne opleve en mærkbar forskel.

Programmet har jeg sammensat med nøje tilrettelagte øvelser og med grundig indføring, så det kan udføres i eget hjem og når som helst på dagen. Alle øvelser er nænsomme, ufarlige og udviklet med henblik på at enhver, selv børn, kan forstå og udføre det.

Ved at træne sin vejrtrækning gennem dette program, kan man opbygge et godt basis åndedræt og når vejrtrækningen bliver optimeret, får krop og sind det bedre.

Dårlig vejrtrækning

Mange trækker vejret fx for hurtigt el. for overfladisk og denne form for uhensigtsmæssig og ’dårlig’ vejrtrækning, kan derved forårsage bla stress i krop og sind, forhøjet blodtryk, mangel på udholdenhed og kondition, træthed i lemmer og led, og koncentrationsbesvær.

Opmærksomhed på din vejrtrækning

At blive opmærksom på hvorfor det er vigtigt at opøve sin evne til bedre vejrtrækning, er vigtig viden for at forstå hvorfor optræning af vores vejrtrækning er vigtig.

Vores vejrtrækning er en automat refleks, som vi alle er født med, og er knyttet til vores autonome nervesystem. Kvaliteten af vores vejrtrækning når den er i hviletilstand, kan vise noget om vores evne til at fungere i pressede tilstande og en rolig hjerne fungerer og tænker bedre end en urolig hjerne.

Vores muskler er meget afhængige af ilt og CO2 og værdierne mellem de to, og en dårlig vejrtræknings evne kan resultere i, at man på dårlige måder kompenserer med musklerne, hvilket kan give overbelastningsskader. Hvis man derfor har et dårligt vejrtrækningsmønster, kan det blive muskler og led der efterfølgende vil lide.

Ved at blive mere bevidst opmærksom på sin egen vejrtrækning og at udføre de enkle øvelser, vil løse op for kropsspændinger og understøtte ro i såvel krop som sind. Og med en mere afslappet og afspændt krop og sind, vil man kunne bevæge sig frit og ubesværet ift. kroppens maksimale ydeevne psykisk og fysisk

Online kursus ’Lær at trække vejret rigtigt – og få et sundere og sjovere liv’

Igennem dette instruktionskursus med enkle, letforståelige og gennemprøvede vejrtrækningsteknikker og åndedrætsøvelser vil du få hjælp til at trække vejret bedre og sundere til gavn for krop og sind.

At lære at trække vejret bedre og mere optimalt kan:

 • Forbedre dit blodomløb og fordøjelse
 • Styrke immunforsvaret
 • Afbalancere din iltoptagelse
 • Regulere og afbalancere dit nervesystem
 • Forbedre din søvn
 • Styrke ilt og CO2 forbindelserne med hinanden
 • Forbedre cellernes optagelse af næringsmidler
 • Aktivere nervesystemets ro/hvile funktion
 • Styrke din seksuelle formåen
 • Nedsætte stress

Kurset er opbygget med overskuelighed og hensynsfuld indføring i teknikker og øvelser over 5 moduler, der bliver til nye vaner på 5 uger – altså grundig instruktion i 5 teknikker, 5 øvelser, 5 træningsprogrammer og 2 opsamlingsvideoer.

Der vil være forklaringer på skrift, korte videoer med hver enkelt teknik og øvelse, og længere videoer med hele træningsprogrammer, hvor du blot, sammen med mig ved din side, skal følge øvelserne gennem afslappende, beroligende og energiskabende vejrtrækninger.


Køb kurset og få adgang med det samme

Kurset tilbydes til 398,- kr. 
Du kan bestille eller læse mere her

Vil du hellere modtage personlig og individuel undervisning i at lære at trække vejret mere rigtigt, så kan vi godt finde ud af det – kontakt mig, så finder vi en tid. 

Ring på 31 13 97 78 eller skriv til heidi@loveathome.dk 

IMG_0689

NB! Som uddannet og certificeret træner og instruktør, står jeg for instruktionerne i kurset og har gennemgået teoretisk undervisning og praktisk træning i:

 • Åndedrættet og dets system
 • Åndedrætscentret
 • Åndedrætsorganerne
 • Ilt og kuldioxid samt betydningen af disse ift. Sygdomme, søvn og stress.
 • Nervesystemet og vagus nerven
 • Stress påvirkning af åndedrættet og åndedrættets påvirkning af stress.
 • Åndedrættets påvirkning af vores sind og følelser.
 • Åndedrættets påvirkning af søvnen og søvnens påvirkning af åndedrættet.